Vysočina otevřená budoucnosti

běží od 1.1.2024 do 1.10.2024

Nový projekt

🏴 Piráti mají jasnou vizi pro Vysočinu – regionu, kde inovace, transparentnost a kompetentní vedení tvoří základ pro lepší život všech.

💡 Piráti na Vysočině představují dynamickou a inovativní alternativu, která je schopna reagovat na měnící se potřeby a očekávání obyvatel Vysočiny, a to zejména v kontextu rychle se vyvíjejícího moderního světa.

🚨 Co konkrétně dělali Piráti na Vysočině od roku 2020:

👉 Chceme navázat na tři úspěšné roky ve vedení kraje takto:

  • Hana Hajnová - je odhodlaná ještě více rozvíjet své dosavadní úspěchy v oblasti regionálního rozvoje. Její neúnavná práce na řešení různých problematik, např. kolem úložiště radioaktivního odpadu nebo pilotování dětských skupin v regionu.,
  • Jan Břížďala - prosazuje inovace středoškolské vzdělávací soustavy tak, aby byly nabízeny poptávané obory, jejichž absolventi jsou dobře uplatnitelní v praxi. Současně se chce zaměřit ve školách na podporu duševního zdraví, prevenci či posilování mezinárodních spoluprací.,
  • Milan Daďourek - se neochvějně zavazuje k aktivní ochraně životního prostředí, krajiny a obnově lesů. Jeho angažovanost a odborné znalosti představují záruku pro zelenější a udržitelnější budoucnost Vysočiny.,
  • Barbora Pipášová - se intenzivně věnuje oblasti duševního zdraví, prevenci a zdravotnictví. Její snaha o zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro všechny občany je důkazem jejího hlubokého závazku ke zlepšení kvality života v naší společnosti,,
  • Pavel Knežik - aktivně bojuje proti korupci a je průkopníkem v podpoře digitalizace a IT v obcích napříč Krajem Vysočina. Jeho odhodlání a inovativní přístupy představují novou éru transparentnosti a efektivity v našem regionu..

Naši zástupci jsou zkušení odborníci, kteří rozumí potřebám Vysočiny. Jsme připraveni vést kraj k modernímu a udržitelnému rozvoji v každé oblasti. Piráti přinášejí svěží pohled a praktické návrhy.

Vaše podpora v krajských volbách 2024 je klíčová. S vámi můžeme Vysočinu otevřít novým možnostem a vytvořit region, kde si každý najde své místo.

🫴 Volte a podpořte Piráty – společně otevřeme Vysočinu budoucnosti!

Daruj na kampaň

Vybráno 99 100 Kč z 1 000 000 Kč

Typ příspěvku
Částka