Česká pirátská strana - centrála

Piráti, příznivci a podporovatelé!

Česká pirátská strana je liberální politickou silou, která má odvahu dělat, co je správné. To však nelze bez podpory našich příznivců. Ano, právě Vás! S vaší pomocí můžeme lépe prosazovat náš program, zajistit kvalitní odborníky a vést smysluplné a zajímavé projekty, za kterými jsou reálné výsledky. Za námi nestojí žádní kmotři ani šedé eminence, jen práce a podpora aktivních lidí jako jste právě vy.

Chceme být politickou silou, která dává voličům možnost volby a přináší jim jednodušší a efektivnější stát. A bez vás to nejde. Podpořte nás a podpoříte liberální řešení pro lepší budoucnost. Česká pirátská strana - centrála zahrnuje ústřední orgány Pirátské strany.

Budeme vás průběžně informovat o konkrétních výsledcích naší práce a přínosech získaných finančních prostředků pro náš politický program.

Děkujeme vám za podporu!

Podpoř kraj

Typ příspěvku
Částka