PROČ PODPOROVAT PIRÁTY: JAK VAŠE DARY POMÁHAJÍ

Jako Piráti 🏴 se od roku 2009 zasazujeme v politice o progresivní a liberální hodnoty a díky vám můžeme prosazovat změny, které mají skutečný inovativní dopad na efektivitu chodu naší společnosti. Přehled úspěchů, na kterých jsme pracovali s vaší podporou v roce 2023:

Pro Centrálu a volební kampaně: Vaše dary umožňují realizaci celostátních iniciativ a vnitrostranických projektů, které posilují naši schopnost vést politický boj za naše společné hodnoty a vizí. Na podporu naší legislativní a vládní práce bylo v roce 2023 vybráno: 1 194 988,45 . A na volební kampaně bylo v roce 2023 vybráno: 145 714 Kč.

Ve Sněmovně máme 4 poslance - Klára Kocmanová, Olga Richterová, Ivan Bartoš, Jakub Michálek, v Senátu 2 +1 senátory - Adéla Šípová, Lukáš Wagenknecht + David Smoljak v koalici s naší podporou a v Europarlamentu 3 europoslance - Markéta Gregorová, Marcel Kolaja, Mikuláš Peksa, jejichž práce má zásadní význam pro prosazování našich témat na všech úrovních.

Ve vládě zastávají naši 3 ministři - Ivan Bartoš - místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, Jan Lipavský - ministr zahraničí, Michal Šalomoun - ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády - klíčové pozice a díky jim a prostřednictvím 9 náměstků na ministerstvech - Zuzana Freitas Lopesová (MPSV), Lukáš Černohorský (MMR), Jiří Lehejček (MŽP), Ondřej Chrást (MK), Josef Pavlovic (MZ), Ondřej Profant (MMR), Petr Třešňák (MPO), Jiří Valenta (MF), Lenka Zátorská (MV) - přinášíme změny, které Českou republiku posouvají vpřed.

🛟 Pro 14 resortních a 4 meziresortní týmy vaše příspěvky znamenají rozvoj odbornosti a právní podpory naší politické činnosti. V roce 2023 jsme pro ně vybrali: 9 300 Kč.

  • Příklad: tým životního prostředí pomohl připravit návrh Klimatického zákona.

🏘️ Krajská pirátská sdružení: Vaše příspěvky podporují aktivity ve vašem okolí, pomáhají nám organizovat kampaně a vzdělávací akce a další aktivity, které přímo ovlivňují krajské komunity - 1 hejtman - Rudolf Špoták (Plzeňský kraj) + 99 krajských zastupitelů, z toho 37 uvolněných zastupitelů. V Zastupitelstvu hlavního města Prahy, které je samostatným druhem územního samosprávného celku a není tedy ani krajem, ani obcí máme 13 zastupitelů. V roce 2023 bylo pro krajská sdružení Pirátů vybráno celkem: 1 681 691 Kč.


🏡 Místní pirátská sdružení: Tato přímá pomoc posiluje naši přítomnost na místní úrovni měst a obcí a umožňuje nám lépe reagovat na specifické potřeby občanů - pracuje pro vás 274 komunálních zastupitelů. V roce 2023 bylo pro místní sdružení Pirátů vybráno: 2 392 442 Kč.


🤝 Projektům "Pomáháme společně”, které rozšiřují naše působení mimo tradiční politické rámce a přináší především společenský přínos. V roce 2023 jsme na tyto projekty vybrali: 189 896 Kč.


🫴 Vaše podpora je pro nás klíčová. Každý váš dar nás posiluje a umožňuje nám pokračovat v naší práci s maximální odpovědností a transparentností.

🖤 Děkujeme za vaši podporu a důvěru. Společně můžeme dosáhnout změn, které si přejeme vidět ve světě, v němž žijeme.

Podpoř piráty

Typ příspěvku
Částka