Pomozte nám budovat moderní, prosperující, spravedlivý a udržitelný Středočeský kraj!

běží od 15.3.2024 do 31.10.2024

Nový projekt

🚀 Co se povedlo za poslední tři roky s Piráty ve vedení kraje?

 • Zprovoznili Digitální technickou mapu a spustili rozklikávací rozpočet CityVizor pro transparentnější hospodaření.
 • Podpořili desítky projektů na obnovu vodních ploch a zadržování vody v krajině.
 • Investovali přes 1 miliardu do rozvoje krajských nemocnic a zmodernizovali vozový park záchranné služby.
 • Udržují 5 miliardovou investici do údržby a rozvoje silnic a mostů.
 • Zavedli transparentní kritéria pro dotace v oblasti kultury a připravují Strategii kultury Středočeského kraje.
 • Investovali stovky milionů do oprav a údržby škol a inovací ve školství.
 • Modernizují a humanizují sociální služby a podporují pěstounskou péči.
 • Zahájili zmapování majetku kraje a budují elektronickou evidenci majetku.

Stojíme na prahu nové etapy, která zásadně ovlivní směřování Středočeského kraje.


🌟 Vize a cíle Pirátů pro další volební období :

 • Dokončení digitální technické mapy a zpřístupnění dat pro stavebníky.
 • Optimalizace sítě škol a inovace oborové soustavy.
 • Podpora rozvoje podnikání v hospodářsky ohrožených oblastech.
 • Další investice do vodohospodářských projektů a biodiverzity.
 • Podpora digitalizace a kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví.
 • Zavedení transparentních a spravedlivých kritérií pro dotace i v dalších resortech.
 • Dokončení obchvatů Čelákovic a Hořovic a napojení průmyslové zóny v Plazech.
 • Dokončení Labské cyklostezky do roku 2027 a rozvoj bezemisní dopravy.
 • Zavedení historicky první Strategie kultury Středočeského kraje.
 • Více dětí v pěstounských rodinách nebo zařízeních rodinného typu.
 • Modernizace sociálních služeb.
 • Dokončení zmapování majetku kraje a jeho elektronické evidence.

👉 Jak nás můžete podpořit v nadcházející volební kampani?

 • 🎁 Finančním darem: Nejsme strana oligarchů ani kmotrů, právě vaše příspěvky pomáhají financovat naši kampaň, aktivity a projekty.
 • 👫 Dobrovolnictvím: Přidejte se k našemu týmu a podpořte nás svými dovednostmi, každá pomocná ruka je cenná. Spojte se s naší koordinátorkou Bárou (777 113 640).
 • 📢 Šířením našeho programu: Mluvte o nás se svými přáteli a rodinou, komentujte, lajkujte a sdílejte naše příspěvky na sociálních sítích Meta (Facebook), Instagram, YouTube, X (Twitter) nebo si na plot či balkon vyvěste náš banner.

Podpořte Piráty a pomozte jim budovat moderní, prosperující a udržitelný Středočeský kraj!

S pozdravem, Lucie Cirkva Chocholová, kandidátka na hejtmanku a vaši Středočeští Piráti 🖤

Daruj na kampaň

Vybráno 59 000 Kč z 284 608 Kč

Částka