LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO ZLÍNSKÝ KRAJ

běží od 1.3.2024 do 30.9.2024

Nový projekt

💪 Co konkrétně dělali Piráti ve Zlínském kraji od roku 2020:

 • Digitalizace a ePortál: Zahájení digitální revoluce s ePortálem pro snadné vyřizování úkonů z domova a rozvoj digitální mapy Česka, dostupné pro všechny občany.
 • Sjednocená veřejná doprava: Modernizace a sjednocení systému veřejné dopravy umožňující použití jedné jízdenky pro cestování po celém kraji.
 • Podpora terénních sociálních služeb: Značné posílení terénních služeb pro umožnění péče o lidi v pohodlí jejich domovů a investice 465 milionů korun do transformace sociálních služeb.
 • Otevření kraje: Zprůhlednění dotačního systému, zavádění participativních rozpočtů ve školství a modernizace vzdělávání pro podporu studentů.
 • Záchrana a modernizace Baťovy nemocnice: Úspěšná záchrana a plánovaná modernizace Baťovy nemocnice, zajištění pozemků pro rozvoj zdravotnických služeb.
 • Rekordní podpora sportu: Revoluční zvýšení podpory sportu na 100 milionů korun, založení sportovních akademií a investice do sportovní infrastruktury.

👥 Kandidáti a jejich závazky:

 • 🌱 Hana Ančincová - Naše lídryně, zkušená náměstkyně hejtmana, je ztělesněním angažovanosti a péče o krajinu i její obyvatele. Hana přináší do politiky hluboké porozumění sociální, životní a zemědělské problematice. Slibuje, že se bude neúnavně věnovat dostupnému bydlení pro všechny a bude pokračovat ve výstavbě zařízení pro seniory, aby každý měl šanci na bezstarostný život bez ohledu na věk či sociální postavení.

 • 🏅 Jiří Jaroš - Náš radní pro sport, digitalizaci a transparenci, Jiří, má vizi úřadu dostupného na jedno kliknutí, který slouží lidem rychle a efektivně. Jiří věří ve sport jako v univerzální jazyk, který spojuje lidi napříč kraje. Jeho cílem je vybudovat infrastrukturu, která umožní sportovcům sebevědomě růst a rozvíjet se v Zlínském kraji.

 • 🚌 Jakub Zach - Předseda výboru pro dopravu, Jakub, má na starosti zjednodušení cestování veřejnou dopravou a zároveň se zasazuje o bezpečné cesty pro všechny. Sází na strategický rozvoj dopravní infrastruktury, včetně nových úseků dálnic, aby se cestování po kraji stalo hračkou a aby byl Zlínský kraj skutečně propojený.

 • 🌍 Vratislav Krejčíř - Bývalý místostarosta Kroměříže a nyní zastupitel. Vratislav je připraven bojovat za zájmy obcí a malých měst. Jeho srdce bije pro mladé lidi a jeho cílem je transformovat Zlínský kraj na místo plné příležitostí, kde každý najde své místo k životu, práci i relaxaci. Vratislav věří, že kraj, který se stará o své nejmladší a nejaktivnější, je krajem, který prosperuje.

 • 🌿 František Elfmark - Jako bývalý poslanec a současný zastupitel Uherského Hradiště, František přináší do týmu své bohaté zkušenosti a vášeň pro životní prostředí a odpadové hospodářství. Jeho cíl v této oblasti je proměnit Zlínský kraj v lídra v oblasti udržitelného nakládání s odpady a ochrany přírody. Věří, že Zlínský kraj bude vzorem pro ostatní v efektivním a ekologickém přístupu k životnímu prostředí.

🌟 Naše Vize:

Naši kandidáti jsou odhodláni pracovat pro lepší Zlínský kraj, kde se setkává tradice s moderními trendy. Jsme pevně rozhodnuti zlepšit dostupnost bydlení, poskytnout prvotřídní zdravotní péči, zajišťovat efektivní dopravní spojení a bojovat s drahotou. Chceme, aby Zlínský kraj byl domovem, kde lidi nejen že chtějí žít, ale kde se jim daří a kde mají pocit, že jsou součástí komunity, která se o ně stará.

🫴 Volte Piráty a Pirátky - společně otevíráme Zlínský kraj novým možnostem a vytvoříme místo, kde si každý najde své místo a kde stojí za to žít.

Pojďme společně budovat LEPŠÍ BUDOUCNOST pro Zlínský kraj!

Daruj na projekt

Vybráno 600 Kč z 600 000 Kč

Částka