ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

běží od 11.12.2023 do 31.12.2024

V poslanecké sněmovně prosazujeme náš volební program pro životní prostředí a projednáváme sněmovní tisky, které gesčně náleží Výboru pro životní prostředí (VŽP). Naše aktivita je tedy primárně směřována na práci ve Výboru pro životní prostředí, kde předkládáme vlastní pozměňovací návrhy. Mezi okruhy témat, která řešíme v souvislosti s legislativním procesem v poslanecké sněmovně, patří ochrana přírody a krajiny a její financování, zvyšování welfare zvířat, témata spojená s adaptací na klimatickou změnu, nebo udržitelný rozvoj.

Co dále děláme?

 • připomínkujeme návrhy zákonů Ministerstva životního prostředí,
 • sledujeme práci vlády v oblasti životního prostředí,
 • připravujeme k návrhům zákonů podklady a stanoviska pro poslanecký klub Pirátů,
 • spolupracujeme na legislativním procesu s našimi senátory,
 • aktivně se podílíme na tvorbě evropské legislativy v oblasti ŽP,
 • věnujeme se prosazování zelených projektů na úrovni krajů a obcí,
 • poskytujeme odbornou podporu a zázemí všem týmům a členům Pirátů.

Pirátská dobrá praxe

 • Připravili jsme návrh prvního českého klimatického zákona - ZDE
 • Stáli jsme u zrodu Zákona o obnově přírody v Evropském parlamentu - ZDE
 • Podporujeme vyhlášení Národního parku Křivoklátsko - ZDE
 • Rozpohybovali jsme spolek Odpady Olomouckého kraje - ZDE
 • V Praze máme na starosti plnění projektů z Klimatického plánu - ZDE
 • Podporujeme vznik CHKO Soutok - ZDE

Vedoucím resortního týmu je Lukáš Blažej a zástupcem vedoucího Dan Leština. Na evropské úrovni se otázkám životního prostředí, energetiky a udržitelnosti věnuje náš europoslanec Mikuláš Peksa, na národní úrovni poslankyně Klára Kocmanová a náměstek ministra ŽP Jiří Lehejček.

Máme také 6 radních v krajích: Janu Komrskovou v Praze, Janu Skopalíkovou ve středních Čechách, Václava Židka z Libereckého kraje, Lukáše Dubce z jižní Moravy, Martina Šmídu z Olomouckého kraje a Hanu Ančincovou ze Zlínského. Do týmu dále patří například Zuzana Klusová, David František Wagner, Dana Balcarová nebo František Elfmark.

🏡 Život ve městech a obcích:

 • Strom je klimatizační jednotka. Zkvalitníme systém ochrany zeleně ve městech. Prosadíme i mimo národní parky vznik nových území divoké přírody, která budou otevřena lidem.
 • Posílíme ekologickou MHD, pěší a cyklistickou dopravu. Chceme tranzitní automobilovou dopravu vyvádět ven z obcí.
 • Využijeme jednoduchá a osvědčená řešení. Inspirujeme se stylem „když to jde jinde, půjde to i u nás.“

♻️ Moderní přístup k odpadům:

 • Nejlepší je odpad, který nevznikne. Budeme klást důraz na životnost a ekodesign výrobků.
 • Odpad jako zdroj aneb podporujeme cirkulární ekonomiku. Klademe důraz na předcházení vzniku odpadů a recyklaci před jeho spalováním.
 • Využijeme potenciál bioodpadů a rozšíříme kompostování. Podpoříme větší využívání kompostu na zemědělské půdě.

💦 Klimatická politika:

 • Budeme bojovat proti nedostatku vody. Podpoříme vytváření a revitalizaci rybníků, malých nádrží, pramenišť, mokřadů, a dalších prvků na zlepšení schopnosti krajiny zadržet vodu.
 • Aby nás smog nedusil. Prosadíme pokračování výměny starých uhelných kotlů a kamen, tak aby na ni dosáhli všichni.
 • Snížíme závislost ČR na fosilních palivech. Budoucnost vidíme v rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Snížíme plýtvání uhlím v zastaralých uhelných elektrárnách. Spalování uhlí, ropy a plynu tvoří 95 % podílu na znečišťování ovzduší.
 • Zpřísníme kontroly velkých průmyslových znečišťovatelů. Zachováme registr znečišťovatelů, který navíc rozšíříme o emise do ovzduší.

🦋 Vaše podpora není jen finančním příspěvkem, ale klíčovým krokem k zachování naší přírody v plné kráse. S vaší pomocí můžeme dále investovat do odborných projektů, inovativních řešení a komplexních iniciativ, které posouvají ochranu životního prostředí na novou úroveň.

💚 Každý váš dar má obrovský význam, a my vás srdečně žádáme, abyste se připojili k nám v této společné snaze. Spolu můžeme udělat velký rozdíl!

🫶 Děkujeme za vaši podporu a důvěru.

Daruj na projekt

Vybráno 9 700 Kč z 115 000 Kč

Typ příspěvku
Částka