Zvyšování odbornosti politiků

běží od 1.2.2024 do 31.12.2024

zvyšování kompetence politiků 1
zvyšování kompetence politiků 2
zvyšování kompetence politiků 3
zvyšování kompetence politiků 4
zvyšování kompetence politiků 5
zvyšování kompetence politiků 6
zvyšování kompetence politiků 7
zvyšování kompetence politiků 8
zvyšování kompetence politiků 9
zvyšování kompetence politiků 10
zvyšování kompetence politiků 11
zvyšování kompetence politiků 12

Prostřednictvím našich vzdělávacích programů rozšiřujeme všeobecné povědomí o fungování zastupitelstev měst, obcí a krajů a sdílíme know-how, které pomáhá současným i budoucím zastupitelům a zastupitelkám k důstojné reprezentaci pirátské politiky.

Prohlédněte si fotogalerii a už jen podle velkého spektra přednášek a workshopů uvidíte, jak nám záleží na kvalitě odborné přípravy našich politiků.

V tomto neustálém procesu vzdělávání a rozvoje politických kompetencí stojíme před výzvami, které vyžadují nejen odhodlání a čas, ale také finanční prostředky.

Vaše podpora nám umožní rozšířit naše vzdělávací programy, organizovat specializované semináře a workshopy a poskytovat politikům přístup k nejnovějším informacím a technologiím.

Tímto způsobem můžeme zajistit, že naši političtí zástupci nebudou jen dobře informovaní, ale budou také schopni efektivně a s přesvědčením prosazovat politiky, které odrážejí hodnoty a potřeby naší komunity.

Vaše finanční příspěvky jdou přímo na podporu těchto klíčových iniciativ. Každý dar, ať už velký či malý, nám dává silnější základ pro budování silné, kompetentní a odpovědné politické reprezentace.

Připojte se k nám v této cestě za lepší politickou budoucností, kde každý zástupce má nástroje a znalosti potřebné k tomu, aby mohl sloužit efektivně a s integritou.

Darujte dnes a buďte součástí tohoto zásadního úsilí o zlepšení politického prostředí ve prospěch nás všech.

Veškeré informace o našem vzdělávání naleznete zde: https://poevent.pirati.cz/

Daruj na projekt

Vybráno 39 700 Kč z 150 000 Kč

Částka