Daruj Respekt

běží od 1.2.2024 do 31.12.2024

Nový projekt

😳 Uvědomujeme si, že angažmá v politice je často spojeno s vysokým emocionálním i mentálním tlakem, který může vést k osobním konfliktům nebo rizikovému chování.

👍 Jako první politická strana v České republice, která se touto cestou vydává, chceme být příkladem pro ostatní a ukázat, že politická kultura se může a měla by vyvíjet směrem k větší otevřenosti, vzájemné podpoře a respektu.

Tato iniciativa je odrazem našeho hlubokého přesvědčení, že pečovat o duševní zdraví a podporovat pozitivní vztahy uvnitř politické organizace není jen interní záležitostí, ale klíčovým faktorem pro dosahování politických cílů a společenské změny.

Věříme, že tímto přístupem také posílíme důvěru veřejnosti v politiku jako takovou. Vaše podpora tohoto projektu je proto neocenitelná.

🤗 Společně můžeme vytvořit prostředí, ve kterém se každý cítí slyšený, respektovaný a motivovaný k dosahování nejlepších možných výsledků pro naši společnost.

🫴 Investicí do duševního zdraví a zlepšení vnitřní komunikace nejen podporujeme naše členy v jejich osobním a profesionálním růstu, ale také přispíváme k vytváření zdravější, transparentnější a efektivnější politické kultury.

Vaše darování nám umožní pokračovat v této důležité práci a stát se průkopníky v oblasti péče o duševní zdraví lidí pracujících v politice.

Veškeré informace k projektu RESPEKT je PROFI najdete na www respekt.pirati.cz.

Daruj na projekt

Vybráno 0 Kč z 100 000 Kč

Částka