SAKO & KOMPOT 2023

Závěrečná zpráva projektu: SAKO & KOMPOT 2023

1. - KOMPOT - CON, Jaro 2023, Brno Café Práh, 25. března 2023

Děkujeme všem 92 účastníkům, včetně 16 řečníků, za jejich osobní účast na konferenci KOMPOT - CON & FKZ 2023, která se konala v prostorách Café Práh v Brně. Toto setkání bylo skvělou příležitostí pro osobní setkávání, výměnu kontaktů a sdílení cenných zkušeností mezi účastníky.

2. - Komunální fórum, Podzim 2023, Praha NoD, 18. listopadu 2023

Akce, která se konala 18. listopadu 2023 v Praze přilákala více než 140 účastníků. Ti měli možnost poslechnout si rozmanité přednášky od celkem 23 řečníků.

Tyto akce představují důležitou platformu pro pirátské komunální politiky a zastupitele, na které mohou sdílet aktuální témata, kauzy a zkušenosti. Sdílení jim pomáhá ve vzájemném osobním a profesním rozvoji.

Mezi témata, která byla na stole, patřila například komunitní energetika, práce s odpadovým hospodařením v komunále, regionální rozvoj na komunální úrovni, inovace v IT městského úřadu nebo rozvoj regionu z pozice starosty malé obce. Zajímavých témat a lidí předávajících zkušenosti bylo skutečně mnoho.

Obě události zdůrazňují význam naší platformy SAKO - Skvělé Akademie pro KOmunál, vzdělávacího programu pro současné i budoucí komunální zastupitele. Tento program slouží jako "zastupitelský inkubátor", který zvyšuje kompetence účastníků nejen v oblasti odborné, ale i v oblasti osobního rozvoje.

Vzdělávací moduly zahrnují e-learning a workshopy zaměřené na přípravu kandidátů pro výkon mandátu a poskytnutí zpětné vazby na jejich výkony. Více informací je zde.

Na podporu projektu bylo celkem vybráno 63 088,04 Kč. Tyto prostředky byly využity na pokrytí nákladů spojených s organizací obou událostí, včetně honorářů lektorů a dalších operativních výdajů.