LARP (Lídrovský Alternativní Rozvojový Program) 2023

Závěrečná zpráva projektu LARP (Lídrovský Alternativní Rozvojový Program) 2023

Lídrovský Alternativní Rozvojový Program (LARP) je inovativní dvoudenní vzdělávací kurz zaměřený na rozvoj klíčových dovedností nezbytných pro efektivní vedení týmu. Program se skládá ze dvou samostatných částí – LARP I a LARP II, které byly navrženy tak, aby účastníkům poskytly komplexní vzdělání v oblasti leadershipu, komunikace, konfliktů a technologií.

V kurzu LARP I jsme se zaměřili na praktické vedení týmu, komunikaci a management konfliktů. Na něj navazoval LARP II, který kladl důraz na individuální rozvoj a poznání vlastních silných stránek a hodnot. Kurzy provázeli lektoři Šimon Steffal, Michal Zachar, Marek Vích, Olga Richterová a Filip Vítek.

Kurzovné pokrylo část honorářů lektorů, drobné občerstvení a neomezený přístup ke kávě a čaji. Zbytek byl hrazen z rozpočtu strany a také z darů, díky kterým se nám v roce 2023 podařilo získat částku 64 631 .

Projekty LARP I. a LARP II. splnily své cíle a ukázaly se být přínosné pro rozvoj dovedností 25 členů a příznivců Pirátské strany, kteří jimi v roce 2023 prošli.

Lídrovství je přístup sám k sobě a k lidem okolo, který vede k rozvoji sebe, týmu nebo celé společnosti, klíčová je schopnost nadchnout sebe i tým pro společnou vizi a umění jít příkladem.

Prvním krokem k tomu být dobrým lídrem je chtít se jím stát!

Děkujeme všem účastníkům za jejich závazek a vědomou práci na osobním a profesním rozvoji a děkujeme také lektorům za jejich expertízu, ale i lidskost a nasazení v průběhu celého roku.