Daruj Pirátům Zlínského kraje

🏢 Zlínský kraj má talentované lidi, podnikatelskou tradici, rozvinutý průmysl, univerzitu Tomáše Bati, krásnou přírodu i zdravé ovzduší. To chceme udržet a rozvíjet.

🏥 Zároveň má náš kraj své problémy, jako je dopravní infrastruktura horší pracovní uplatnění a drahé bydlení. Zvláštní důraz klademe jako Piráti i na kvalitní a moderní soustavu zařízení zdravotní a sociální péče.

🏞️ Chceme pomoci zlepšit vzdělání a podporovat inovace, zlepšit zdravotní péči a podnikatelský potenciál a vést k rozvoji cestovního ruchu. Velkou část energie věnujeme také do oblasti životního prostředí a odpadového hospodářství napříč našim regionem.

Ve Zlínském kraji působíme jak v krajském městě Zlín, tak v Kroměříži, Uherském Hradišti, Uherském Brodě a Valašském Meziříčí. Podporu máme i v dalších městech našeho regionu.

Piráti věří, že správně zaměřená politika může vést k prosperitě celého našeho regionu a jeho obyvatel. I proto držíme kurz. Darujte Pirátům Zlínského kraje libovolnou částku a my váš příspěvek využijeme k prosazení pirátských vizí.

Děkujeme za vaše dary!

Podpoř kraj

Typ příspěvku
Částka