Daruj Pirátům kraje Vysočina

🏡 Kraj Vysočina je domovem pro tisíce lidí, kteří žijí v malebných obcích a městech roztroušených mezi kopci a lesy. Tento kraj je bohatý na zemědělskou půdu, která tvoří nejen základ ekonomiky kraje, ale i kouzlo jeho krajiny. Piráti na Vysočině dbají na to, aby se hospodařilo s touto půdou šetrně a udržitelně, a chrání tak krajinu i životní prostředí pro budoucí generace.

Piráti také podporují rozvoj místní ekonomiky a zaměstnanosti, například tím, že pomáhají drobným podnikatelům a turistickému sektoru. Chceme, aby lidé v kraji Vysočina měli dostatek příležitostí k práci i zábavě. Na krajské úrovni máme na starosti například regionální rozvoj (Hana Hajnová) nebo školství (Jan Břížďala), na komunální chceme otevřenější a transparentnější radnice.

🚆 Kraj Vysočina si zaslouží lepší dopravní spojení s okolím, které by umožnilo rychlejší a pohodlnější cestování. Piráti se snaží o kraj šetrný nejen k přírodě, ale i k lidem, kteří v něm žijí, a proto chceme, aby každý mladý člověk na Vysočině našel uplatnění nejen v rámci vzdělávání, ale i po něm.

👉 Přidejte se k nám a pomozte nám budovat kraj Vysočina jako místo, kde se dobře žije! Vaše příspěvky nám umožní pokračovat v naší práci pro občany a občanky tohoto kraje.

Děkujeme vám za vaše dary!

Podpoř kraj

Typ příspěvku
Částka