Daruj Pirátům Ústeckého kraje

Ústecký kraj je krajem s mnoha výzvami a příležitostmi. Je to kraj s bohatou historií a kulturou, ale také s problémy, jako je znečištění ovzduší a vody, nedostatek kvalitních pracovních míst a zhoršuje se jeho demografická situace.

Piráti v Ústeckém kraji podporují transparentní řízení, efektivní správu, digitalizaci a skutečné řešení problémů, které trápí všechny občany.

Piráti v zastupitelstvu Ústeckého kraje, na obecních úrovních i v parlamentu usilují o zlepšení situace v kraji a celém Česku. Spolupracujeme na tom, aby se u nás žilo lépe, a to včetně boje proti kriminalitě a vylepšení dopravní infrastruktury.

V Ústeckém kraji hledáme nové přístupy a řešení pro udržitelný rozvoj kraje, který by respektoval jeho historii i přírodu. Podporujeme obnovitelné zdroje energie, snižování emisí, rozvoj podnikání a turismu, sociální politiku a vzdělávání.

Přidejte se k nám a pomozte nám budovat Ústecký kraj jako místo, kde se dobře žije! Vaše příspěvky nám umožní pokračovat v naší práci pro občany a občanky tohoto kraje.

Děkujeme vám za vaše dary!

Podpoř kraj

Typ příspěvku
Částka