Daruj Pirátům Středočeského kraje

Piráti v Středočeském kraji podporují udržitelný rozvoj kraje, který respektuje jeho historii i přírodu. Podporujeme transparentní správu věcí veřejných, efektivní správu, digitalizaci a skutečné řešení problémů, které trápí všechny občany.

👤 Našich dvanáct krajských zastupitelů pracuje na tom, aby se v našem kraji lépe žilo. Řeší mimo jiné následující témata:

  • Moderní úřad: zjednodušujeme komunikaci s úřadem pro občany i obce,
  • Kraj bez korupce: zveřejňujeme hospodaření kraje a jeho organizací,
  • Životní prostředí: vracíme vodu lidem i krajině, sázíme stromy,
  • Kulturu: zavedli jsme transparentní a přehledný grantový systém,
  • Regionální a územní rozvoj: spravedlivě podporujeme i menší města a malé obce,
  • Dopravu: lepíme díry na silnicích i v rozpočtu,
  • Zdravotnictví: bojujeme za dostupnou a kvalitní zdravotní péči,
  • Rodinu a sociální služby: podporujeme rodiny s dětmi, rozšiřujeme sociální služby pro seniory a zdravotně postižené.

V senátu pracuje Adéla Šípová z Kladna na rovných lidských právech, udržitelnosti a důstojném životě pro všechny.

Klára Kocmanová z Kutné Hory se ve sněmovně věnuje lidským právům, sexualizovanému násilí, klimatu a ochraně přírody s důrazem na zvířata.

👉 Našich 23 zastupitelů ve středočeských městech a obcích řeší vaše každodenní problémy a dohlíží na to, aby peníze z vašich daní byly utraceny hospodárně a transparentně.

🏡 Přidejte se k nám a pomozte nám budovat Středočeský kraj jako místo, kde se dobře žije! Vaše příspěvky nám umožní pokračovat v naší práci pro občany a občanky tohoto kraje.

Děkujeme vám za vaše dary!

Podpoř kraj

Typ příspěvku
Částka