Daruj Pirátům Pardubického kraje

♻️ Pardubický kraj je krajem rozmanitým a dynamickým. Zde se kombinuje průmyslová výroba s přírodními krásami, moderní technologie s historickým dědictvím, městský život s venkovskou idylou. Piráti v kraji dbají na to, aby se tento rozvoj dělal s ohledem na životní prostředí a potřeby obyvatel.

Piráti podporují přechod na obnovitelné zdroje energie a snižování znečištění ovzduší, které ohrožuje zdraví lidí i přírodu. Podporujeme také rozvoj dopravní infrastruktury v kraji, včetně cyklostezek, silnic a železnic. Chceme, aby lidé v kraji měli možnost cestovat rychle, pohodlně a bezpečně.

👨‍👩‍👦 V oblasti sociální politiky se Piráti v Pardubickém kraji pokouší prosazovat větší podporu pro rodiny s dětmi a zlepšení podmínek pro seniory a osoby s omezenou pohyblivostí. Také se angažujeme v oblasti vzdělávání a prosazujeme větší podporu pro vzdělávání dospělých a zvyšování kvality školství v kraji.

🚦 V neposlední řadě Piráti v Pardubickém kraji také podporují transparentnost a otevřenost úřadů a institucí. Snažíme se bojovat proti korupci a prosazovat spravedlivé hospodaření s veřejnými prostředky.

👉 Přidejte se k nám a pomozte nám budovat Pardubický kraj jako místo, kde se dobře žije! Vaše příspěvky nám umožní pokračovat v naší práci pro občany a občanky tohoto kraje.

Děkujeme vám za vaše dary!

Podpoř kraj

Typ příspěvku
Částka