Daruj Pirátům Libereckého kraje

🚗 Liberecký kraj proslul umem sklářů a textilní výrobou, v posledních dekádách se významně do směřování kraje promítla orientace na strojírenský, zejména automobilový průmysl. Jsme krajem průmyslovým se všemi jeho pozitivními i negativními důsledky. Stále máme potenciál přispívat ke zlepšení světa. Tvůrčí lidé a inovace z něj nezmizely, celý svět zná třeba jeho nanotechnologie.

Piráti stojí v čele Libereckého kraje. Prosazují transparentní a odpovědné hospodaření a otevřenou politiku. Nejen v oblasti rozpočtové, ale i v udržitelné energetice, zadržování vody v krajině, dostupnosti sociálních služeb, kvality vzdělávání. Usilujeme o posílení iniciativy, tvořivosti a podnikavosti občanů kraje na místní i krajské úrovni.

👉 Pirátská strana vznikla a funguje zezdola. Jsou v ní lidé, kteří věří, že digitální technologie ve spojení s otevřenou a svobodnou diskusí změní společnost k lepšímu. Jdeme příkladem, zveřejňujeme naši činnost, diskuse, schůzky, platby.

🛳️ Náš kurz je správný. Podpoříte-li nás, nezáleží na výši částky. Vždy ji využijeme pro naplňování pirátských cílů. Na zpracování odborných posudků, na zapojování veřejnosti do politického života, na aktivní práci pro rozvoj kraje.

Děkujeme za vaše dary!

Podpoř kraj

Typ příspěvku
Částka