Daruj Pirátům Jihočeského kraje

🏞️ Jihočeský kraj má krásnou přírodu, jež nabízí mnoho možností pro turistiku a rekreaci. Je to také kraj s rozvinutým zemědělstvím a průmyslem, který přináší mnoho příležitostí pro rozvoj a inovace.

Piráti v Jihočeském kraji podporují udržitelný rozvoj kraje, který by respektoval jeho historii i přírodu. Stavíme se za lokální podnikatele a producenty potravin, prosazujeme efektivní digitalizaci a zasazujeme se o férové jednání a transparentnost v politice. Chceme aby politika byla službou pro veřejnost, a ne pro oligarchy a kmotry. Věříme, že společně s občany dokážeme, že obce a kraje nejsou „jejich“ firma, ale společenství nás všech.

🤝 Jako zastupitelé pracujeme na komunální i krajské úrovni a spolupracujeme s dalšími politickými subjekty i občanskými iniciativami, abychom zlepšili svět kolem nás. Řada z nás pracuje také v expertních týmech, výborech a komisích, jiní pomáhají s organizací. Naším cílem je vytvořit prostředí, v němž se lidé budou cítit dobře.

👉 Přidejte se k nám a pomozte nám budovat Jihočeský kraj jako místo, kde se dobře žije! Vaše příspěvky nám umožní bojovat proti korupci a plýtvání veřejnými penězi, prosazovat férové jednání a transparentnost a pomáhat těm, kteří to nejvíc potřebují.

Děkujeme vám za vaši důvěru a spolupráci při budování otevřené a slušné politiky pro Jihočeský kraj. A přispěním Pirátům v Jihočeském kraji podpoříte nejen nás, ale i sami sebe a své okolí.

Dělejte politiku s námi!

Podpoř kraj

Typ příspěvku
Částka