Pomozte nám opravit špatný stavební zákon

běží od 22.12.2020

Digitalizace stavebního řízení a nový stavební zákonVláda 24. srpna 2020 schválila návrh nového stavebního zákona, který navrhlo MMR. Mělo dojít ke zjednodušení stavebního řízení, ale to se nestalo. Zákon byl připraven bez potřebných analýz a podkladů. Přijetí zákona v jeho podobě by znamenalo vznik tisícovek úředních míst a nejasnou strukturu bez zjednodušení.

Podle Pirátů má nový stavební zákon vycházet z principu „jedno místo – jedno podání – jedno řízení“. Stát by měl na čtyřech pilířích:

  • Územní plánování jako základní strategický nástroj koordinovaného rozvoje
  • Transparentní a předvídatelné povolovací procesy
  • Nezávislá a profesionální ochrana veřejného zájmu
  • Digitalizace stavební a územně plánovací agendy

Společně s dalšími opozičními politickými subjekty (ODS, STAN, SEN21) jsme se dohodli, že necháme odborníky zpracovat paragrafové znění komplexního pozměňovacího návrhu, který bude důsledně vycházet z těchto principů.

Tato ekonomicky i odborně náročná aktivita bude kofinancována uvedenými opozičními stranami.

Pomozte nám opravit špatný vládní návrh stavebního zákona!


1490695409-vector.png

Podpoř projekt

Vybráno 129 850 Kč z 200 000 Kč

Částka